تحرکات مشکوک برای تفکیک اراضی مشکل دار در کامیاران
اطلاعات رسیده به خبرگزاری کرد پرس، بیانگر تحرکات مشکوک و دارای شائبه فساد برای تفکیک و دست اندازی به اراضی مشکل دار در شهر کامیاران است. به نظر می رسد لازم باشد قبل از اینکه دیر شود دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

به گزارش کرد پرس، بر اساس اطلاعاتی که شهروندان کامیارانی در اختیار این خبرگزاری قرار داده اند، مواردی که موجب ایجاد نگرانی برای مردم شده است به مسئله  ارضی وتفکیک  آن واقع در کامیاران  منطقه معروف «حصیل قادر» وبالاتر  از آن بر می گردد.

نکته مهمی که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، این است که بعد از انحلال شورای اسلامی شهر کامیاران به دلیل تخلفات انتخاباتی شهردار این شهر با لابی نماینده مجلس انتخاب و منصوب شد. این در حالی است که بارها از سوی مقامات ارشد  نمايندگان مجلس را از دخالت در امور اجرائی نهی شده اند. اما آقای نماینده حوزه انتخابیه هیچگاه به این دستورات مهم توجه نکردند ضمن اینکه مسئولان استان نیز نمی توانند در این مورد بخصوص (ابقای شهردار کامیاران بعد از انحلال شورای اسلامی شهرکامیاران)خود را تبرئه ودخالت های نماینده را نفی کنند.

شهرک سوران

داستان مشکلات ثبتی کامیاران  برای ساکنین شهرکامیاران داستانی هزار تو  و دامنه دارد است وتمامی ساکنین شهردر جریان مشکلات ثبتی شهر هستند. اولا اراضی شهرکامیاران مشاعی بوده در ثانی همین اراضی میان مالکین و رعایا به شدت محل اختلاف بوده حال آنکه خاندان مرحوم احمد خان وکیل که بیشترین سهم کامیاران متعلق به آنها بوده براساس قوانین ممنوع المعامله هستند و سهم آنها به ستاد اجرائی فرمان  حضرت امام (ره) تعلق گرفته است.

موارد مطروحه به این موضوع مهم اشعار دارد که برچه اساسی مواردی که از ناحیه ی مالکیتی دچار مشکل است وسال های سال است که مردم کامیاران از آن در رنج هستند یک شبه قرار است توسط شهرداری دست نشانده،  تبدیل به ناحیه ی مشهور به مشاغل مزاحم ۲گردد؟  آیا آقایان دست اندرکار نسبت به حقوق عامه مالکین ورعایا فکر کرده اند؟ یا اینکه با سوءاستفاده از مشکلات ثبتی در آینده  سعی در تطمیع آنان با تعدادی دکاکین که دراصل متعلق به خود آنهاست دارند واز این ناحیه آقای نماینده سعی دارد مابقی را به انصار واعوان خویش ببخشاید؟

واما در خصوص اجرای طرح تفکیکی مسکونی دراراضی بالا دستی حصیل قادر: فاز چهار فرهنگیان کامیاران که با نام شهرک اندیشه شناخته می شود در این محل قرار دارد که در ادامه آن تعاونی ادارات اقدام به خرید یا انعقاد قرارداد با مالکین محلی جهت حل معضل مسکن کارمندان خود  کرده اند که ذکرچند مطلب قابل توجه وبررسی است.

قصد دارند با سوء استفاده از طرح تعاونی های ادارات قصد تفکیک آن درسایه ی این تعاونی ها را دارند که قبل از هر چیز ظلمی آشکار در حق تعاونی ها بوده چرا که درشهر شایع خواهد شد این اراضی متعلق به تعاونی ها بوده حال آنکه سود  قسمتی از اراضی به آقایان خواهد رسید.

اما نکته بسیار مهم که مایه ی تأسف وشرمندگی است وآن اینکه  مقدار ۳ هکتار از زمین های مذکور طبق قولنامه عادی به یکی از نزدیکان آقای نماینده محترم، واگذار گردیده است.  نماینده حوزه انتخابیه از هر فرصتی برای زراندوزی با استفاده از ظرفیت نمایندگی که دارد استفاده می کند  گویا افزایش قیمت ها بر هزینه های انتخابات آینده تاثیر گذاشته است و از آنجا که  به یمن همراهی برخی مدیران بدنبال تکرار می باشد به نظر می رسد از راه های مختلف به فکر پوشش هزینه هایش است.