روش غیرمنتظره کردهای مهاجر برای رفتن به اروپا
سرویس جهان- کردهای مهاجر در ترکیه، با پرداخت ۱۰۰۰۰ یورو و دریافت پاسپورت تقلبی دیپلماتیک، با پرواز جت‌های خصوصی خود را به اروپا رسانده‌اند.

به گزارش کردپرس، مهاجران کرد در ترکیه راهی نو و بی‌ دردسر برای رسیدن به خاک اروپا پیدا کرده اند. آنها با اجاره جت‌های خصوصی و با پرداخت ۱۰۰۰۰ یورو به عنوان دیپلمات خود را به پایتخت‌های اروپایی رسانده‌اند. 

پلیس ایتالیا و بلژیک از دستگیری باند انتقال مهاجران از ترکیه به اروپا خبر دادند. آنها می گویند ۵ قاچاقچی را به جرم تهیه پاسپورت تقلبی ديپلماتيک برای مهاجران و انتقال آنها با جت‌های خصوصی به اروپا دستگیر کرده‌اند.

بر اساس گزارش پلیس ایتالیا، حداقل ۵ پرواز از این نوع، از اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۰ از ترکیه به ۵ کشور اروپایی صورت گرفته است. 

بیشتر مهاجران کردهای عراق بودند و مقصد نهایی پروازها جزایر کارائیب عنوان شده بود اما مهاجران پس از رسیدن به اروپا، خود را به عنوان پناهنده خود معرفی کرده و درخواست پناهندگی کرده بودند.