نمی گذاریم حکومت ترکیه کردستان را از انسان و حیات خالی کند
سرویس ترکیه - صالحه آیدنیز سیاستمدار کرد در سخنرانی آغازین راهپیمایی جودی اعلام کرد که مردم کردستان اجازه نمی دهند سیاست های حکومت ترکیه کردستان را از زندگی خالی کند.

به گزارش کردپرس، هفته گذشته کنگره جامعه دموکراتیک (DTK)، جنبش زنان آزاد (TJA)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و جنبش اکولوژی مزوپوتامیا (MEH)، با اعلام برنامه راهپیمایی علیه غارت طبیعت کردستان ترکیه، همچنین سیاست های جنگ افروزانه این حکومت از مردم و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی خواهان دموکراسی، خواستند تا در این راهپیمایی اعتراضی شرکت کنند.

بنا بر گزارش ژن نیوز، مردم از شهرهای مختلف کردستان ترکیه به سمت جزیر حرکت کردند و خیل جمعیت در مسیر خروجی گرجوش به یکدیگر پیوستند. 

صالحه آیدنیز رئیس مشترک DBP  پیش از حرکت به سوی جودی در سخنانی در گرجوش اعلام کرد: «امروز در جزیر گرد هم می آییم و از آنجا به سوی جودی حرکت می کنیم. ما تا بر افتادن این نظام مبتنی بر غارتگری به حرکت های اعتراضی مان ادامه خواهیم داد.»

او با بیان این که افراد زیادی از احزاب ائتلاف کار و آزادی و از مردم از چهار گوشه کردستان ترکیه در این راهپیمایی شرکت می کنند، گفت: «حکومت ترکیه هر بار به بهانه حمله به مردم کردستان به طبیعت کردستان نیز حمله می کند. این جنگ یک جنگ تمام عیار علیه مردم کردستان است و ما در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد کردستان بدون انسان و بدون زندگی بماند.»

لازم به ذکر است، کمیته اکولوژی کنفدراسیون جوامع کردستان (KCK) نیز چند روز پیش با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از برنامه راهپیمایی اعتراضی علیه نابودی طبیعت کردستان توسط حکومت ترکیه، خواستار شرکت آحاد مردم از همه نژادها و باورها در این راهپیمایی شده بود.