حزب دمکرات کردستان میخواهد افزایش دوره فعالیت کابینه ی مسرور بارزانی را به اتحادیه میهنی و جنبش تغییر ربط دهد
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ نماینده ی ‌پیشین مجلس عراق اعلام کرد: حزب دمکرات کردستان بطور مشخص قصد دارد دوره فعالیت کابینه ی مسرور بارزانی را طولانی کند و این امر غیر قانونی را از طریق اتحادیه میهنی و جنبش تغییر انجام دهد.

به گزارش کردپرس به نقل از nrt، هوشیار عبدالله نماینده پیشین مجلس عراق گفت: اگر  حزب دموکرات خواهان انتخابات است در این دوره پارلمان و  شرایطی کنونی که قدرت و ریاست اقلیم را در دست دارد چرا از انجام این کار خودداری می کند ؟ آیا میخواهد خود را گول بزند یا قصد عوام فریبی دارد؟
وی همچنین اشاره کرد: حزب پارتی عامل اصلی به تعویق انداختن انتخابات است  و هر آنچه درباره نگرانیهای این حزب درارتباط با به تعویق انداختن انتخابات گفته می شود سیاسی کاری بوده و پایه و اساس ندارد.
هوشیار عبدالله گفت: حزب دموکرات کردستان چنان وانمود می کند که گویا نگران به تاخیر افتادن انتخابات است اماجنبش تغییر و اتحادیه میهنی مانع این امر هستند، این در حالی است که قرار است انتخابات در ماه ۱۰امسال  برگزار شود ، اما تاکنون جناحهای درگیر دراین باره  به توافق نرسیده اند.