روزنامه شرق الوسط از توافق پنهانی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی خبر داد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- روزنامه شرف الاوسط در گزارشی از روند مذاکرات دو حزب حاکم کردستان عراق بر سر سمت ریاست جمهوری این کشور نوشت: تغییرات بنیادینی در مذاکرات دوحزب صورت گرفته و کردها در حال تشکیل جبهه ای متحد با اهل سنت در خصوص درخواستهایشان به چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه هستند.

به گزارش کردپرس، روزنامه شرق الاوسط در گزارشی اعلام کرد: حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی با دو کاندید جدا وارد مبارزه انتخاب ریاست جمهوری عراق نمی شوند بلکه در جبهه ای متحد با سنی ها در اقلیم و بغداد درخواستهای خود را به  چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه ارائه می کنند.
این روزنامه ی چاپ لندن می نویسد: پارتی و اتحادیه میهنی قصد دارند با موضعی در جهت حل کامل مشکلات اقلیم وبغداد قدم بردارند و با دو کاندید جدا وارد رقابت انتخاب ریاست جمهوری  عراق نمی شوند. 
این روزنامه به نقل از  یک مسئول  عالی رتبه دولت اقلیم اعلام کرد تا حدودی زیادی مشخص شده که دو حزب پارتی و یکیتی توافق کرده اند که با دو کاندید جدا وارد رقابت تصدی سمت ریاست جمهوری عراق نشوند. 

 در ادامه گزارش آمده است: تغییرات بنیادینی در مذاکرات حزب پارتی و اتحادیه میهنی رخ داده است  و احتمال موضعی واحد بین این دو حزب با طرفهای عراقی وجود دارد. گفتگوها پیشرفت زیادی کرده اند و دوطرف در جهت پیشبرد اهداف خود گامهای مثبتی برداشته اند از جمله این قدمها توافق بر سر پست ریاست جمهوری است.
منبع خبری شرق الاوسط از بحث بر سر موضوع ابقا یا تغییر برهم صالح از پست ریاست جمهوری سر باز زده است 

شرق الاوسط اعلام کرد که اتحادیه میهنی وحزب پارتی و سنی ها در طی سه روز نشست های چند جانبه با چهارچوب هماهنگی داشته اند و طبق اخبار منتشره کردها و سنی ها چندین درخواست به چهارچوب هماهنگی عرضه کرده اند بدون آنکه به مفاد آن اشاره ایی شده باشد.