صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران
سروس ایران- سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران صادر شد.

به گزارش کُرد پرس، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص(صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول شرکت گامالیا کشور روسیه در فرم محلول فریزشده و ویال های تک دوز/5 دوز در ایران صادر شد.

وی  اظهار داشت: روند بررسی واکسنهای دیگر از مبدا هند، چین، روسیه و... کماکان ادامه دارد