حقوق بشر برای ایران ارزش ذاتی دارد
وزیر امور خارجه در توئیتی با اشاره به مرگ مهسا امینی و دستور رییس جمهور برای بررسی موضوع نوشت: «حقوق بشر برای ایران ارزش ذاتی دارد.»

به گزارش کرد پرس، حسین امیرعبداللهیان  با انتقاد از نگاه ابزاری واشنگتن به حقوق بشر، تأکید کرد: آمریکا باید به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد.

وی که همراه رییس‌جمهور در نیویورک و در مقر سازمان ملل به سر می‌برد، در توییتر نوشت: «دستور تحقیق در مورد فوت تراژیک مهسا، که چنانکه رییس‌جمهور گفت، مانند دختران خود ما بود، صادر شده است.»

وزیر امور خارجه ادامه داد: حقوق بشر، برای ایران ارزشی ذاتی دارد - برخلاف کسانی که به آن به چشم ابزاری علیه رقبا می‌نگرند- آمریکا باید به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد.