احتمال رویگردانی روسیه از کردهای سوریه
سرویس جهان- صالح مسلم، رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD از این که ممکن است روسیه مقابله با کردهای سوریه را در پیش گرفته باشد ابراز نگرانی کرد.

به گزارش کردپرس، صالح مسلم، رهبر مشترک حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه یا پ.ی.د، با بیان این که حمایت روسیه از آتشی میان ترکیه و دولت مرکزی سوریه به ضرر کردها تمام می شود، به رویترز گفت: ممکن است روسیه به ضدیت با کردها برخاسته باشد.

او افزود: تمایل ترکیه برای برقرای آشتی با سوریه به درخواست روسیه و ترغیب این کشور برای عادی سازی روابط صورت گرفته است.

رویترز نوشت: هدف اردوغان از تمایل برای آشتی با سوریه تلاش او برای خلاص شدن از 3.6 میلیون آواره سوریه ساکن در ترکیه قبل از برگزاری انتخابات سال 2023 است.

اما ساکنان منطقه تحت کنترل کردهای سوریه به این خبرگزاری گفته اند آشتی ترکیه با سوریه به معنای پایان یافتن ساختار اداره خودگردان کردی در این منطقه و بازگشت به وضعیت پیش از سال 2011 خواهد بود.

این در حالی است که کردها و دولت مرکزی، با وساطت روسیه و برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه توافق نظامی انجام داده و نیروهای دولتی سوریه در کنار نیروهای کرد سوریه و در خطوط تماس با نیروهای شورشی و ترکیه مستقر شده اند.