قانون نسل کشی ایزدی ها تصویب شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان، خواستار تصویب قانون مربوط به نسل کشی ایزدی ها در مجلس عراق شد.

به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، "خالده خلیل" در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: از ریاست مجلس انتظار داریم بررسی طرح مربوط به عموم ایزدی ها و نه فقط زنان ایزدی نجات یافته از چنگال داعش را در دستور کار مجلس قرار دهد.

خالده خلیل با اشاره به بررسی طرح مربوط به نسل کشی ایزدی ها در شور اول در مجلس عراق گفت: طرح مذکور هنوز برای شور دوم در مجلس عراق، ارائه نشده است.

این نماینده کرد افزود: قانون جرم دانستن نسل کشی ایزدی ها و جلوگیری از آن، خواسته همه ایزدی هاست که در سالهای اخیر بیش از 74 بار مورد نسل کشی واقع شده است. بنابراین باید نسل کشی ایزدی ها جرم اعلام شده و مجازات قاطعی برای آن تعیین شود و بدین وسیله از اقلیت ایزدی و سایر اقلیت هایی که نیازمند تأمین حقوق در زمینه حفظ حیات و مناطق محل زندگی شان براساس قانون هستند حمایت شود.

خالده خلیل تأکید کرد: لازم است ریاست پارلمان به قرار دادن نسل کشی ایزدی ها در چارچوب یکی از بندهای قانون مربوط به زنان ایزدی نجات یافته از چنگال داعش بسنده نکند. زیرا نسل کشی فراگیرتر و گسترده تر از این موضوع است و زنان ایزدی نجات یافته، یکی از جنبه های نسل کشی ایزدی ها هستند.

نماینده استان نینوا در مجلس عراق تصریح کرد: ماده مذکور در طرح مربوط به حقوق زنان ایزدی نجات یافته از چنگال داعش، انشایی است و هیچ گونه مجازاتی برای عمل نسل کشی تعیین نشده است. همچنین خلل دیگری که در طرح مذکور وجود دارد و پیشتر درباره آن هشدار داده ایم به موضوع اقامه دعوی در این زمینه برمی گردد که مشخص نیست مطابق آنچه در طرح آمده است در دادگاههای بین المللی انجام می شود یا در دادگاههای عراق.

خالده خلیل در پایان تأکید کرد: لازم است قانون خاصی به نسل کشی ایزدی ها تصویب شود تا احقاق حقی درباره آنها صورت گیرد.