1832 دانش آموز پایه اول ابتدایی در کردستان دیرآموز هستند
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: یک هزار و 832 نفر در برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان دیرآموز شناسایی شدند.

به گزارش کرد پرس، طالب محمدی گفت: نظام تعلیم و تربیتی سرآمد است که تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه آن موفق عمل کند و برنامه ها و تمهیدات خاصی را جهت سازگاری تحصیلی آنان فراهم کند.

وی افزود: از 31 هزار و 533 نفر که در برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان استان کردستان شرکت کردند، 3 هزار و 451 نفر در مرحله اول آمادگی حد نصاب لازم را کسب نکرده و به مرحله تخصصی هوش ارجاع شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه از این تعداد ارجاعی هوش یک هزار و 832 نفر دیرآموز هستند، اظهار کرد: یک هزار و 393 نفر بدون مشکل، 3 نفر معرفی به بهزیستی، 11 نفر ارزیابی سال آینده، 145 نفر به مدارس استثنایی معرفی و 67 نفر هم تا کنون به مرحله تخصصی مراجعه نکردند.

محمدی ادامه داد: دانش آموزان دیرآموز (مرزی) نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارند و باید در کلاس هایی حضور داشته باشند که تراکم کمتری دارند تا معلم بیشتر بتواند با آنها تمرین کند.

وی یادآور شد: فراگیر سازی و جایدهی این دانش آموزان در مدارس عادی راهی برای شکوفایی توانایی های بالقوه آنان است، از این رو برنامه ها و تمهیدات خاصی را جهت سازگاری تحصیلی آنان باید رعایت و اجرا کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه هوشبهر دانش آموزان دیرآموز معمولاً یک انحراف معیار پایین تر از هوش عادی است، بیان کرد: آگاه سازی اولیا، بهره مندی از خدمات مشاوره ای، ارائه خدمات ویژه آموزشی و کارآمدی معلمان خطر حذف شدن این دانش آموزان در جریان آموزشی را کاهش می دهد.

محمدی با برشمردن پایه اول ابتدایی به عنوان پایه بنیادین در طول سنوات تحصیلی، گفت: عدم شناسایی به موقع و عدم توجه به مشکلات جسمی و ذهنی کودکان می تواند سلامت کودکان را به مخاطره انداخته وباعث ایجاد مشکلات تحصیلی و رفتاری در آنان شود.

وی افزود: نقش آموزش و پرورش در رشد شخصیت دانش آموزان ممتاز است و بعد از خانواده، مدرسه و معلم از ارکان اصلی تربیت به حساب می آیند که از توانایی ها، نقاط ضعف و قوت، نیازها و مهارت های آن ها آگاه هستند.