میزان واقعی ذخایر نفت خام اقلیم کردستان عراق
سرویس جهان- بر اساس گزارش دو نهاد حوزه انرژی آمریکا میزان نفت خام اثبات شده اقلیم کردستان عراق 45 میلیارد بشکه نیست بلکه حدود 4 میلیارد بشکه است.

به گزارش کردپرس، دو موسسه ریستاد و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشهایی اعلام کردند که میزان ذخایر نفت خام اثبات شده اقلیم کردستان عراق حدود  3.7 میلیارد بشکه است. در این گزارشها تاکید شده که این میزان ذخایر نفت خام مربوط به مناطق تحت کنترل دولت اقلیم کردستان بوده و شامل مناطق مورد مناقشه نیست.

این دو نهاد حوزه انرژی در گزارش خود اشاره کرده اند که برخی برآوردها حاکی از وجود ذخایر 45 میلیارد بشکه ای نفت خام اقلیم کردستان است اما این تخمین شامل ذخایر اثبات نشده و ذخایر نفت خام مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک است که کردها پس از رفراندوم سال 2017 کنترل بر این مناطق را از دست دادند.

البته در گزارش این دو موسسه اشاره شده که اقلیم کردستان دارای ذخایر قابل توجه گاز طبیعی است که قابلیت صادرات آن به خارج از عراق وجود دارد.

اداره انرژی آمریکا تاکید کرده است برای تحقق صادرات گاز طبیعی از اقلیم کردستان به خارج، بویژه ترکیه و اروپا به سرمایه گذاری قابل توجهی در اقلیم کردستان نیاز است و در ضمن باید خط لوله انتقال گاز جدیدی نیز ایجاد شود.

این دو موسسه از جمله موانع توسعه بحش انرژی در اقلیم کردتسان را ادامه مناقشات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق عنوان کرده است.