کردهای ترکیه هیچ وقت محاکمه عادلانه ای نخواهد داشت
سرویس جهان-لیلا گوون، نماینده کرد پارلمان ترکیه که به بیش از بیست سال زندان محکوم شده، تاکید کرد کردهای ترکیه هیچ وقت به طور عادلانه محاکمه نخواهند شد.

به گزارش کردپرس لیلا گوون، نماینده کرد از حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه که به بیش از بیست سال زندان محکوم شده است، سیستم قضایی ترکیه را ابزاری سیاسی برای محاکمه مخالفان بویژه کردها خواند و تاکید کرد که کردهای ترکیه هیچ وقت در مورد اتهامات شان به طور عادلانه ای محاکمه خواهند شد.

لیلا گوون به روزنامه مورنینگ استار انگلیس گفته است «زندانی شدن من به این دلیل است که من نماینده نماینده مردمی هستم که زبان، فرهنگ و همه علائق آنها قدغن شده است».

وی افزود: به دست آوردن آزادی تنها با به خطر انداختن زندگی میسر می‌شود. ما امیدوار و مصمم و قاطع هستیم و حتماً پیروز خواهیم شد.

نماینده حزب کرد گرای دموکراتیک خلق ها در پارلمان ترکیه ابراز خوشبینی کرد و گفت: «روزهای روشنی پیش روی ماست».