5314 نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت ارجاع شدند
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: امسال در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی 5 هزار و 314 نوآموز مشکوک به داشتن اختلال، به مرحله تخصصی هوش، بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی واتیسم ارجاع شدند.

به گزارش کرد پرس، طالب محمدی گفت: از این تعداد 3 هزار و 384 نوآموز ارجاع هوش، 61 نفر ارجاع جسمی حرکتی، هزار و 255 نفر ارجاع بینایی، 596 نفر ارجاع شنوایی و 18 نفر هم ارجاع اتیسم شدند.

وی اظهار کرد: 25 هزار و 791 نوآموز هم در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدون مشکل تشخیص داده شدند و به مدارس عادی معرفی شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان افزود: همچنین 163 نوآموز جهت بهره مندی از خدمات آموزشی، توانبخشی ویژه و مداخلات بهنگام به مدارس استثنایی معرفی شدند.

محمدی ادامه داد: برنامه سنجش در مرحله غربالگری مقدماتي نوآموزان را مورد معاینات بینایی، شنوایی، پزشکی، جلدی، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی و اختلالات گفتاری قرار می دهد و نوآموزان مشکوک به داشتن اختلال به مرحله تخصصی ارجاع  می شوند.

وی با برشمردن برنامه سنجش به عنوان یکی از شیوه های اصلی کیفیت بخشی در نظام های آموزشی، یادآور شد: رسالت اصلی این برنامه تضمین کیفیت آموزش و پرورش و خروجی آن کیفیت بخشی نظام آموزشی است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به تعیین قطعی جایگاه آموزشی 31 هزار و 105 نوآموز در برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی سال 1401، بیان کرد: جایدهی صحیح دانش آموزان در نظام آموزشی راهی برای شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه در آنان است.

محمدی با بیان اینکه براساس آمارهاي جهاني بين 10 تا 15 درصد كودكان به نحوي داراي مشكلات جسمي، حسي يا ناتواني رشدي هستند، گفت: تشخيص به موقع علاوه بر اینکه از بروز و تشديد معلوليت ها جلوگيري می کند در رفع مشكلات آموزشي آنان نيز موثر است.