آموزش های مهارتی نقطه عطفی در آینده شغلی دانش آموزان است
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: آموزش های مهارتی می تواند نقطه عطفی را در آینده شغلی دانش آموزان استان ایجاد کند.

به گزرش کرد پرس، فردین وکیلی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، با تاکید بر اهمیت بحث ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان استان، گفت: مهارت آموزی به دانش آموزان کردستانی امری ارزشمند است که تلفیق آموزش های تئوری با آموزش های مهارتی نقطه عطفی را در آینده شغلی دانش آموزان کردستانی ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: یکی از چالش های اداری در سیستم اداری کشور جزیره ای عمل کردن است که برای رفع این چالش تعامل و همگرایی می تواند علاوه بر جلوگیری از موازی کاری، کیفیت ارائه خدمت را بهبود بخشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان افزود: این اداره کل آمادگی خود را جهت ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی بویژه هنرستان های سطح استان را اعلام می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز پیوند آموزش های تئوری و زندگی با تأکید بر ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان استان کردستان را یکی از راهکارهای این اداره کل عنوان کرد و بیان کرد: این اقدام می تواند علاوه بر ایجاد دانایی، توانایی و امید را در این افراد ایجاد کند.

هاشم ناظمی جلال ادامه داد: تجربه نشان می دهد بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای توانسته است سهم بسزایی را در ارتقاء سطح مهارتی دانش آموزان ایجاد کند.

وی توزیع مناسب استانی جهت بهره برداری کلیه دانش آموزان از آموزش های مهارتی در سراسر استان از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان را تنها در گرو همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به وجود کارگاه های آموزشی مجهز و بروز و استفاده از مربیان مجرب و توانمند توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان موفقیت در این طرح با همکاری دو جانبه طرفین میسر می شود.