تاکید بر توسعه مبادلات تجاری حلبچه و کرمانشاه
سرویس کرمانشاه_معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري كرمانشاه گفت: تردد کامیون های حمل بار تا مقصد مي تواند توسعه ارتباطات كرمانشاه با حلبچه را گسترش دهد اما متاسفانه كالاها در مرز تخليه مي شوند و همین موضوع باعث شده بسياري از فرصت هاي گسترش ارتباط از بين برود لذا از مسئولين استان حلبچه مي خواهيم كه اين مشكل را با جديت رفع كنند.

به گزارش کردپرس؛ "هدايت حاتمي" امروز در نشست هيات اقتصادي و تجاري استان حلبچه عراق با مديران استان كرمانشاه كه به منظور توسعه مبادلات تجاري، گردشگري، توريسم درماني، كشاورزي، سرمايه گذاري و تردد مسافري در محل سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد، اظهار داشت: ما از حضور هيات تجاري استان حلبچه در استان كرمانشاه بسيار خوشحاليم كه اميدواريم اين ارتباطات و رفت و آمدها منجر به توسعه، رفاه و گسترش مبادلات تجاري بين دو استان كرمانشاه و حلبچه عراق شود.

وي با اشاره به ظلم هايي كه رژيم بعث عراق و صدام نسبت به مردم مظلوم جلبچه داشتند، تصريح كرد: هرگاه نام حلبچه به ميان مي آيد نام شهادت، مظلوميت و مقاومت مردم اين شهر در ذهن ها تداعي مي شود و تراژدي كه رژيم بعث عليه مردم اين شهر انجام داد اين تراژدي هيچگاه فراموش نخواهد شد.

وي با اشاره به 190 كيلومتر مرز مشترك بين استان كرمانشاه و استان حلبچه بيان داشت: وجود اين  مرز مشترك به معناي داشتن مسائل مشترك زيادي در زمينه هاي مختلف بين مردم دو استان است كه بايد هر چه بيشتر  مبادلات تجاري بين دو استان را تقويت و گسترش دهيم.

حاتمي به سفر استاندار كرمانشاه به استان حلبچه در سال گذشته اشاره كرد و  ادامه داد: بايد تلاش كنيم تفاهم نامه هاي منعقده بين استانداران كرمانشاه و حلبچه را اجرايي كنيم تا اين اقدامات و برنامه ها، رونق و شكوفايي اقتصادي هر چه بيشتر مردم دو استان را به دنبال داشته باشد.

وي گفت: اتاق هاي بازرگاني كرمانشاه و حلبچه وظيفه مهمي در اجراي اين تفاهم نامه ها به عهده دارند و ما از هر گونه اقدام براي اجراي اين تفاهم نامه ها با جديت تمام حمايت و پشتيباني مي كنيم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اظهار داشت: سياست جمهوري اسلامي ايران و استان كرمانشاه تلاش براي توسعه روابط با كشور عراق و استان هاي مرزي است لذا با توجه به وجود اشتراكات فراوان بين كرمانشاه و حلبچه ما آماده گسترش روابط در بخش هاي مختلف با اين استان هستيم.

حاتمي تصريح كرد: هر چند كه اشتراكات ما با استان حلبچه زياد است اما حجم ارتباطات و مسائل اقتصادي متناسب با اين اشتراكات نيست و نزديك به دو سال است كه مرز استان ما رسمي اعلام شده ولي هنوز اقليم كردستان عراق نتوانسته كه امكان تردد را فراهم كند لذا از مسئولين عراق و اقليم كردستان مي خواهيم كه اين مشكلات را حل كنند.

وي با بيان اينكه برقراری حمل یکسره کالا بر توسعه اقتصادي و افزايش حجم مبادلات تجاري كرمانشاه با استان هاي مرزي و اقليم كردستان عراق بسيار موثر است، افزود: موضوعي كه مي تواند توسعه ارتباطات استان كرمانشاه با استان حلبچه را گسترش دهد بحث تردد كاميون ها تا مقصد است اما متاسفانه كالاها در مرز تخليه مي شوند كه اين موضوع منجر شده كه بسياري از فرصت هاي گسترش ارتباط از بين برود لذا از مسئولين استان حلبچه مي خواهيم كه اين مشكل را با جديت رفع كنند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري بيان داشت: خوشبختانه سياست هاي تروريستي ترامپ عليه جمهوري اسلامي ايران با شكست مواجه شده و ايران اسلامي آينده بسيار بهتري پيش رو دارد لذا اين به نفع كشور عراق و اقليم كردستان است كه برنامه هاي تجاري و اقتصادي خود را با جمهوري اسلامي ايران و استان كرمانشاه با توجه به مزيت هاي ويژه كرمانشاه گسترش و توسعه دهند.