تبیین سازو کار مشارکت سازمان ملل در برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از زبان پلاسخارت
سرویس عراق و اقلیم کردستان – نماینده ویژه سازمان ملل در عراق ساز و کار مشارکت این سازمان و شورای امنیت در برگزاری انتخابات آینده این کشور را اعلام کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، جنین هنیس پلاسخارت کنفرانس خبری کمیسیون عالی انتخابات عراق گفت: برای اطلاع از مواضع و اظهارات کمیسیون در اینجا حضور یافتم و سؤالاتی درباره نظارت بر انتخابات شنیدم. از جمله مسئولیت های من اظهارنظر درباره نظارت است. از کمیسیون عالی انتخابات به خاطر تلاش هایشان، با وجود چالش های فراوان تقدیر و تشکر می کنم.

پلاسخارت افزود: نقش سازمان ملل تاکنون، ارائه کمک های فنی به کمیسیون بوده است و مردم عراق در انتظار برگزاری انتخابات هستند که عراقی ها آن را مدیریت می کنند. سازمان ملل نمی تواند جایگزین کمیسیون عالی انتخابات باشد.

نماینده سازمان ملل در عراق افزود: بسیاری از عراقی ها، خواستار مشارکت در روند انتخابات هستند. دولت عراق درخواستی را به شورای امنیت برای حمایت از سلامت برگزاری انتخابات ارائه کرده است و این موضوع می تواند به روش های مختلف انجام شود و ما بر این موضوع نظارت و اشراف داریم.

جنین پلاسخارت خاطرنشان کرد: نظارت سنگ بنای حضور جامعه جهانی در انتخابات است و این موضوعی است که دولت عراق از شورای امنیت درخواست کرده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر انتخابات در بسیاری از کشورها انجام می شود خاطر نشان کرد: شورای امنیت، هنوز هیچ تصمیمی درباره حضور در انتخابات عراق، اتخاذ نکرده است. به همین دلیل منتظر تصمیم شورای امنیت خواهیم بود.

نماینده سازمان ملل در عراق در پایان گفت: هدف از نظارت حمایت از سلامت انتخابات با هدف دور نگه داشتن آن از سلاح و پول است و انتخابات عراق، فقط توسط عراقی ها مدیریت می شود و جامعه جهانی در این زمینه نقشی ندارد.