۵۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در کردستان درحال ساخت است
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کردستان از ساخت بیش از 5 هزار و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای استان خبر داد که 3 هزار و ۵۰۰ واحد آن در سنندج احداث شده است.

به گزارش کرد پرس جهانگیر الیاسی گفت: سهمیه استان کردستان از طرح نهضت ملی مسکن 65 هزار و ۳۷۰ واحد در مناطق شهری استان است که در طول ۴ سال احداث می شود.

وی افزود: حدود ۱۵۲ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۳۸ هزار نفر توسط سامانه تایید نهایی شده اند و با توجه به تعداد بالای متقاضیان در استان کردستان و با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و کمبود زمین های مناسب برای ساخت و ساز، چالش اصلی ما، تامین زمین مناسب برای متقاضیان است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: تاکنون ساخت بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده که ۳ هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهر سنندج در دست ساخت است.

الیاسی ادامه داد: در طول ماه های آینده با همکاری ادارات و ارگان های دیگر سطح استان که زمین های مازاد خود را مطابق قانون باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند بتوانیم مشکل تامین زمین را در سطح استان مرتفع کنیم.