تفرقه و ناکارآمدی حکومت بلای جان اقلیم کردستان عراق
سرویس جهان- پروفسور هلال خشان هشدار داد تفرقه و ناکارآمدی حکومت اقلیم کردستان عراق بیش از هر وقت دیگری انسجام و موجودیت این منطقه را تهدید می کند.

به گزارش کردپرس، پروفسور هلال خشان، استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی بیروت در مقاله ای وضعیت کنونی اقلیم کردستان عراق را بحرانی توصیف کرد. نویسنده شش کتاب حوزه علوم سیاسی و مسائل خاورمیانه، اعتراضات اخیر در اقلیم کردستان را نشانه اعتراض و خشم روز افزون کردها نسبت به اداره این منطقه از سوی احزاب حاکم دانست.

او در این مقاله که در نشریه سیاسی ژئوپلیتیکال فیوچرز منتشر شده، تفرقه را بلای جان جامعه کردها دانست و نوشت این تفرقه امروز در اقلیم کردستان به طور آشکاری انسجام این منطقه را با خطر مواجه کرده است.

دکتر هلال خشان برای نمونه اشاره کرده است که اقلیم کردستان عراق از سال ۱۹۹۲ اداره امور خود را در دست گرفته است و امید می رفت از نظر دموکراسی منطقه نمونه تبدیل شود اما می‌بینیم که همچنان وابستگی قبیله ای بر این منطقه حاکم است و ادامه بحران اقتصادی، ناامیدی فزاینده ای را به وجود آورده و رهبران کرد در اقلیم کردستان هم اقدام شایسته‌ای برای رفع این مشکلات انجام نداده‌اند.

او هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند بقا و حیات این منطقه را به خطر بیاندازد.