۷۶ هزار نفر کردستانی به فشار خون بالا مبتلا هستند
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بر طبق آمارهای سال گذشته، ۷۶ هزار و ۶۴۷ نفر از مردم استان کردستان مبتلا به فشار خون بالا هستند.

به گزارش کرد پرس، فرزام بیدارپور گفت: بیماری فشارخون بالا که با عنوان قاتل خاموش معروف است علامت خاصی نداشته و تشخیص آن لزوماً با اندازه گیری مناسب امکانپذیر است که از هم استانی های عزیز خواهشمندم برای کنترل مؤثرتر فشارخون بالا به مراکز بهداشتی درمانی مرتبط مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: ۷۶ هزار و ۶۴۷ نفر از مردم استان کردستان شامل ۴۹ هزار و ۱۸۵نفر زن و ۲۷ هزار و ۴۶۲ نفر مرد مبتلا به فشار خون بالا هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه، بر طبق آمارهای مذکور، تعداد بیماران زن فشار خونی در استان از مردان بیشتر است، افزود: البته بر طبق نتایج پژوهش های ثبت شده، مردان کمتر برای کنترل بیماری های خود در درجات اولیه بیماری تلاش می کنند و بنابراین احتمالا جمعی از بیماران فشار خونی در این گروه  شناسایی نشده اند.

بیدارپور با بیان اینکه، طیف وسیعی از بیماران با فشار خون بالا در گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال قرار دارند، ادامه داد: از میان کل بیماران شناسایی شده و تحت درمان با فشار خون بالا در کردستان، ۴۷.۴۲ درصد از بیماران در روستا و ۵۲.۵۸ درصد در شهرها بودند.

وی با تأکید بر لزوم کنترل فشار خون بالا، یادآور شد: قاتل خاموش (فشار خون بالا) عامل مرگ و میر در ۴۰ درصد از افراد دیابتی و نیز عامل خطر اصلی برای مرگ های جنینی و مادری در دوران بارداری، دمانس، نارسایی کلیوی و کوری است.