آرامش در شهرهای مناطق کردنشین
سرویس ایران_ بر اساس مشاهدات میدانی دوشنبه شب ۲۵ مهر ماه شهرهای مناطق کردنشین آرام و اثری از اعتراضات پراکنده که شب های قبل مشاهده می شد، وجود ندارد.

به گزارش کرد پرس، مشاهدات میدانی از شهرهای سنندج، سقز، مریوان، مهاباد، بوکان و... که در مدت اخیر شاهد تجمعاتی بود، دوشنبه شب در آرامش کامل بوده است. 

روز دوشنبه هر چند برخی فراخوان هایی در فضای مجازی منتشر شده بود اما اعتراضات پراکنده روزهای قبل دوشنبه در مناطق کردنشین شکل نگرفت.