مغازه ها در خیابان های اصلی چند شهر کردنشین تعطیل شدند
شنبه 30 مهر ماه در برخی شهرهای استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی مغازه های خیابان های اصلی تعطیل بودند.

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش های میدانی روز شنبه سی ام مهر ماه مغازه ها در برخی خیابان های اصلی شهرهای  سنندج،سقز، بوکان، مهاباد و.. تعطیل شدند. 

بر اساس مشاهدات میدانی در این روز تا لحظه تنظیم این خبر اعتراضات پراکنده ای مشاهده نشده است. در برخی از این شهرها هم مغازه ها صبح باز بوده و از بعد ازظهر تعطیل شده است.