460 هزار هکتار اراضی کشاورزی کردستان رفع تداخل شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 460 هزار هکتار معادل 25 درصد از اراضی کشاورزی کردستان رفع تداخل شده است.

به گزارش کرد پرس، پیمان اسکندری در هفتمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی کردستان با بیان اینکه اجرای طرح صدور سند برای کل اراضی کشاورزی تا پایان 1402 از برنامه های دولت است، گفت: 25 درصد از اراضی کشاورزی در کردستان از نظر پلاک و مساحت رفع تداخل شده است و 460 هزار هکتار برابر با 333 پلاک از اراضی کردستان تاکنون رفع تداخل شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته رفع تداخل اراضی کشاورزی کردستان تا پایان امسال به 50 درصد خواهد رسید و تا پایان 1402 باید 100درصد اراضی کشاورزی در کرستان باید رفع تداخل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه صدور سند اراضی کشاورزی یک بحث متقاضی محور است، اظهار کرد: بهره برداران هم باید به تحقق این برنامه کمک کنند و به پیگیری موضوع تمایل داشته باشد.

اسکندری ادامه داد: تمام زارعین استان برای تثبیت مالکیت و رفع صدور سند همکاری و همراهی لازم را با مجریان این برنامه داشته باشند تا بتوانیم این پروسه را تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام برسانیم.

وی یادآور شد: بسیاری از اختلافات و دعاوی که در مراجع قضایی در حوزه زمین مطرح است با این رفع تداخلات و صدور سند حل می شود و مراجعات به دادگستری در حوزه زمین به حداقل خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: 172 هزار و 892 هکتار برابر با 216 پلاک از این اراضی غیرملی در استان نقشه کادست مورد تائید دستگاه نظارت دارد که تا کنون حدنگار 147 هزار هکتار اراضی به اداره کل ثبت و اسناد ارسال شده است.

اسکندری گفت: اراضی ملی رفع تداخل شده فاقد نقشه و قرارداد کاداست 59 هزار و 588 هکتار برابر با 117 پلاک است و با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 را نمی توانیم انجام دهیم اداره کل ثبت و اسناد باید انجام دهد.

وی با بیان اینکه 70 هزار هکتار اراضی استان نیز نقشه کاداست انجام شده ولی رفع تداخل آن صورت نگرفته است، افزود: 95 هزار هکتار در شهرستان سقز برابر 120 پلاک رفع تداخل نشده ولی نقشه برداری انجام گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: صدور اسناد اراضی کشاورزی در راستای تطبیق و مستندسازی در قالب قرادادی دنبال که این قرارداد در تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری به پایان رسید.

اسکندری با اشاره به اینکه تا پایان این پروسه در مجموع هزار و 425 پرونده از طرف شرکت طرف قرارداد به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های استان ارسال شده است، ادامه داد: که این یک هزار و 425 پرونده از سوی ادارات جهاد کشاورزی کردستان به اداره کل ثبت اسناد ارسال شد.

وی یادآور شد: در 13 مرداد ماه امسال با دستور دادستان مرکزی روند ادامه پیدا کرد که تا پایان شهریور ماه امسال براساس اعلام شرکت مجری 4 هزار و 145 پرونده مشمول پیگیری از طریق قانون تعیین تکلیف و یک هزار و 613 پرونده مشمول پیگیری از تفاهم نامه صدور سند می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: یک هزار و 400 پرونده به واحدهای ثبتی استان ارسال و مراحل صدور سند را طی می کند.