بازگشت ایوان به نقشه قرمز کرونایی
سرویس ایلام - بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، شهر ایوان در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در جدیدترین شرایط کرونایی یک شهرستان در استان ایلام در وضعیت قرمز، یک شهرستان در وضعیت نارنجی، پنج شهرستان در وضعیت زرد و پنج شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

هر چند برای بسیاری از مردم رعایت دستورالعمل های کرونایی دیگر در اولویت نیست و اهمیت سابق را ندارد، بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت، شهرستان ایوان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.

بر اساس این گزارش شهرستان دره‌شهر در وضعیت نارنجی یعنی وضعیت پرخطر و ایلام، چرداول، دهلران، آبدانان و چوار در وضعیت زرد یعنی وضعیت نسبتا پرخطر قرار دارد.

همچنین بدره، مهران، ملکشاهی، سیروان و هلیلان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.