اجرای طرح توسعه اقتصادی و تهیه اطلس سرمایه‌گذاری شهر سقز
سرویس کردستان- قرارداد "مطالعات توسعه اقتصادی و تهیه اطلس سرمایه‌گذاری شهر سقز" در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شهر، در مهرماه سال جاری میان معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان و شهرداری سقز منعقد شد.

این طرح با هدف ارائه راهبردهای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، به ویژه در قالب ساختارهای مشارکتی با شهرداری سقز، به منظور توسعه پروژه‌های اولویت‌دار با هدف توسعه شهر، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مدیریت شهری به اجرا درخواهد آمد.

نتایج این طرح به شناسایی و تحلیل راهبردی ظرفیت‌های اقتصادی، شناسایی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در قالب فضایی-مکانی و تدوین یک اطلس سرمایه‌گذاری ناظر بر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی با مدیریت شهری سقز، منجر می‌شود.

به گزارش کردپرس؛ براساس آنچه دانشگاه کردستان اعلام نموده در این برنامه راهبردی، عرصه‌های موضوعی اثرگذار، الگوها و گرایش‌های عرضه و تقاضای زمین، متناسب با ماموریت توسعه شهر سقز، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بر این اساس حوزه‌های اولویت‌دار توسعه سرمایه‌گذاری در سطح شهر شناسایی و بر اساس پتانسیل‌های مکانی در شهر و نحوه دسترسی به آنها، سازمان فضایی فعالیت‌های شهری بازتنظیم و پروژه‌های مزیت‌دار برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌شوند.

در گام بعدی نیز این پژوهش‌ها در ابعاد فنی و گروه‌های هدف تدقیق شده و سپس برآورد هزینه‌ها، درآمدها و منفعت به تفکیف هر یک از آنها انجام می‌پذیرد. نهایتا مجموعه‌ای از روش‌های بهینه سرمایه‌گذاری، تامین مالی و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران، ارائه می‌شود. خروجی اصلی این مطالعه در قالب 40 بسته سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اولویت‌دار، با عنایت مطالعات راهبردی، فضایی، اقتصادی و جامعه‌شناختی آنها به تفکیک هر پروژه، ارائه خواهد شد. بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری متضمن مشخصات فنی پروژه، برنامه فیزیکی، بازدهی اقتصادی و تعیین روش‌های نوین تامین منابع مالی آنها است.