آخرین مواضع محمد شیاع سودانی درباره تشکیل دولت جدید و تعیین وزرای کابینه
به گزارش کردپرس به نقل از«xendan»: رسانه ی نخست وزیر پیشنهادی مجلس عراق اعلام کرد که محمدشیاع سودانی به رایزنی با احزاب سیاسی درباره تشکیل کابینه جدید ادامه می دهد و میگوید جلسات با نامزدهای پیشنهادی از طریق کارگروه مخصوصی که شامل تعدادی مشاور می باشد،به ریاست نخست وزیر منتخب ، تشکیل می شوند.

به گزارش کردپرس، دفتر نخست وزیر منتخب (مامور تشکیل کابینه) روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد محمدشیاع سودانی به رایزنیها با جناحهای سیاسی سهیم در دولت آینده ، ادامه می دهد.
همچنین با کاندیدهای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه دیدار می کند.
دفتر نخست وزیری منتخب به این هم اشاره کرد که بعد از اتمام کلیه جلسات و دیدارهای صورت گرفته ،وزیرهای پیشنهادی انتخاب می شوند بعد از تعیین زمان تشکیل جلسه پارلمان جهت کسب رای اعتماد و تشکیل دولت جدید به پارلمان معرفی می شوند.