طرح جهش تولید در دیمزارهای ایلام ادامه می یابد
سرویس ایلام - مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان ایلام گفت: طرح جهش تولید موجب امید در دل کشاورز برای منفعت بیشتر از زمین کم بازده و پشتیبان مالی، فنی و آموزشی در حوزه کشاورزی دیم استان است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد زارع در جلسه اجرای طرح جهش تولید در سازمان جهادکشاورزی استان ایلام اظهار کرد: ستاد اجرایی طی سال گذشته نقش و تعهد خود را در اجرای طرح جهش تولید انجام داده و امسال هم با تمام توان در این حوزه فعال شده است.

وی با بیان اینکه این طرح امسال از نظر افزایش وسعت و اعتبار نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است، افزود: افزایش تولید و بهروری بیشتر و بهتر از سطح کشت مزارع دیم استان هدف اصلی طرح جهش تولید است.

زارع با اشاره به اینکه ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت خرید ادوات کشاورزی از طرف ستاد اجرایی اعتبار پیش بینی شده است خاطرنشان کرد: روی این طرح حساب ویژه ای باز شده و با تلاش و پیگیری میشود افزایش تولید قابل قبولی از مزارع دیم استان به دست آورد.