خروج برخی نیروهای ترکیه از شمال سوریه
سرویس جهان- بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، کاروان هایی از نظامیان ترکیه شمال ادلب را به سمت مناطق مرزی ترکیه و سوریه ترک کرده اند.

به گزارش گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد تعداد قابل توجهی از نیروهای ترکیه به همراه ادوات نظامی شمال ادلب در سوریه را به سمت منطقه مرزی ترکیه ترک کرده اند.

این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است روز گذشته کاروان نظامی ارتش ترکیه شامل 10 نفربر، هفت تانک به همراه خودروهای حامل نظامیان از شمال حلب خارج شده اند.

این نهاد ناظر بر وضعیت سوریه همچنین اشاره کرده است که ترکیه در روز 26 اکتبر نیز تعداد قابل توجهی از نیروها و تجهیزات خود در شمال حلب را خارج کرده است.