روند کند تکمیل دولت عراق بر اثرمناقشه اتحادیه میهنی و حزب دموکرات
سرویس جهان- نشریه گلوب اکو یکی از عوامل عدم تکمیل به موقع دولت جدید عراق را مناقشه دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان بر سر پست های دولتی در عراق دانسته است.

به گزارش کردپرس، نشریه گلوب اکو چاپ انگلیس، مناقشات داخلی دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان بر سر تصاحب پست های دولت جدید عراق را از جمله عوامل روند کند تشکیل دولت جدید عراق عنوان کرده است.

این نشریه با اشاره به این که دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی بر سر پست ریاست جمهوری عراق نیز با هم اختلافات داشتند آنها را به کند کردن روند تشکیل حکومت جدید در عراق متهم کرده است.

گلوب اکو در ادامه نوشت: با این که سهم کردها از وزارت خانه های دولت جدید از سه به چهار وزارت افزایش یافته، مدعی شد این دو حزب کردی نتوانسته اند بر سر سهم کردها در دولت توافق کنند. این در حالی است که بیشترین پست های اختصاصا داده به کردها در دولت جدید عراق به این دو حزب می رسد.