کاهش محدود و شدید تراز آب های زیرزمینی کردستان/ اقدامات اساسی برای نجات منابع آبی ضروری است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: افت تراز آب زیرزمینی در آبخوان های کردستان خصوصا در شرق استان ملموس است و کاهش ۷۰۰ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد، افزود: هوشمند کردن چاه ها باعث شده، برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی کاهش یابد.

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد با بیان اینکه این کار در راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی انجام می شود، افزود: با نصب این تعداد کنتور هوشمند روی منابع آبی استان، از برداشت ۵۸ میلیون متر مکعب برداشت غیرمجاز آب ممانعت شده است.

وی با بیان اینکه افت تراز آب زیرزمینی در آبخوان های کردستان خصوصا در شرق استان ملموس است و کاهش ۷۰۰ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد، افزود: هوشمند کردن چاه ها باعث شده، برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان یکی دیگر از اقدامات این شرکت را اصلاح پروانه های بهره برداری با هدف صرفه جویی در مصرف آب زیرزمینی عنوان کرد و اظهار کرد: در حال حاضر بهینه ترین ساعت کارکرد بهره برداری از چاه های کشاورزی مربوط به استان با میانگین یک هزار و ۵۰۰ ساعت در طول دوره استفاده است.

آریانژاد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: افت تراز آب زیرزمینی در آبخوان های کردستان در بازه زمانی کوتاه قابل جبران نبوده و اقداماتی اساسی در این راستا ضروری و حتی حیاتی است.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی و عدم تغذیه مناسب سفره.های آب زیرزمینی و از سوی دیگر بهره برداری زودهنگام از این منابع، میزان افت تراز آب زیرزمینی و کسری مخازن آبرفتی استان به نسبت سنوات اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان برداشت های زیاد در هر حوضه از آب های زیرزمینی را موجب خسارت های زیست محیطی دانست و یادآور شد: در حوضه منابع آب نیز همین موضوع صادق بوده و برداشت های غیرمجاز، آسیب های جدی را متوجه این ذخایر ارزشمند کرده است.

آریانژاد استفاده غیرمجاز از منابع آبی را از آسیب های جدی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بیش از 14 هزار حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری و 8 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد.