اقلیم کردستان روزانه 600هزار بشکه نفت صادر می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی اعلام کرد درحال حاضر حکومت اقلیم کردستان روزانه ۶۰۰هزار بشکه نفت صادر می کند ، بدون آنکه دولت یا پارلمان یا مردم درجریان چند و چون آن باشند. همچنین می گوید اگر سیستم دولتی سالم است؟! روزانه از منطقه نفتی «هاوانا» که زیرمجموعه کمپانی کار می باشد ۱۷۵۰۰۰ بشکه نفت تولید می شود، چه کسی از این میزان تولید با خبر است؟

به گزارش کردپرس به نقل از zamenpress: زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان در مطلبی با عنوان چه کسی دزد است  چه کسی بازار را به آشوب می کشد؟! می گوید: بله کردستان به حکمرانی سالمی نیاز دارد که توانایی جلوگیری ومقابله با مافیایی که درآمد ملت را می دزد داشته باشد.

متن مطلب زیاد جبار بدین شرح است:

چه کسی دزد است و چه کسی نظم بازار را بر هم می زند؟

هرگاه که اتحادیه میهنی خواسته است که ناکارآمدی سیستم حکمرانی را اصلاح کند و مانع رشد سیستم پرورش یافته ی «تکروی» در کردستان شود صداهای مخالف و ناسازگاری مانع اینکار شده اند و آنرا مخدوش کرده اند تا عامدانه بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

بله کردستان نیاز به حکمرانی سالمی دارد تا بتوانند از تشکیل مافیایی که درآمد ملت را می دزد جلوگیری کند.

بیشترین درآمد کردستان از درآمد نفت حاصل می شود ، درحال حاضر روزانه ۶۰۰هزار بشکه نفت از اقلیم  صادر می شود بدون آنکه دولت، پارلمان یا مردم از چند وچون آن سوال کنند! اگر دولت ،دولت سالمی است روزانه از کانال هاوانا که زیرمجموعه کمپانی کار است۱۷۵۰۰۰ بشکه نفت تولید می شود چه کسی از این درآمد خبر دارد؟ به جیب چه کسی می رود؟! 

هرکس که باور  دارد این دولت سالم است کافی است که فقط سوال کند و پیگیر باشد آنگاه خواهد دید که چگونه  کلمه حکومت و نفت را حتی در فرهنگ و یادبودها هم پاک می کند!!

دولت سالم و کارآمد دولتی است که به وظایف خود و وعده های که به ملت داده، عمل می کند . این دولت به کدامیک از وعده هایی که به ملت داده پایبند بوده است و به آنها عمل کرده است!؟

این کابینه دولت در سال ۲۰۱۹ با هماهنگی حزب پارتی و اتحادیه میهنی جنبش تغییر تشکیل شده است. یکی از اهداف بسیار مهم و ارزشمند که لازم بود اجرا شود اصلاح قانون انتخابات بود که لازمه آن سازش و هماهنگی بین احزاب سیاسی بود.

چه کسی مانع تشکیل این سازشها شد  و دلیل آن چه بود؟

مگر می شود که حزبی در درون خود دچار تقلب و ناسازگاری باشد باشد بتواند برسر قانون انتخابات تن به سازش دهد و از تقلب و دزدیده شدن آرا جلوگیری کند؟

دولت اقلیم و کردستان ملک شخصی هیچ کس یا حزبی نیست که بخواهد در آن شرط و شروط قراردهد که چه کسی در ان باشد و چه کسی نباشد!اگر هم زمامداری یکسره شود در تاریخ مشخص است که چه کسی قربانی داده و تلاش برای تشکیل قدرت و حاکمیت فعلی کرده است که اکنون در آن دزدها نه تنها در تلاش برای برهم زدن بازار هستند بلکه کلیت بازار را هم از بین برده اند و دستاوردهای خود را در قالب بازار به مردم تحمیل می کنند.

ما به تلاشهایمان در مبارزه و مقابله با تسخیر و ستم در مناطق مختلف کردستان و پیاده کردن سیاست جداسازی و ایجاد اختلاف وکینه درمیان شهرهااز راه کمک به یک شهر و غافل شدن از بقیه شهرها ادامه می دهیم، زیرا معتقدیم که از خانقین تا زاخو همگی دارای حقوق مساوی در مقابل حاکمیت هستند و دولت موظف است که به آنها خدمات رسانی کند. 

مصرانه و بطور مستمر بر خواسته های غیرقابل تغییر خود برای اصلاح قانون انتخابات دمکراتیک مطابق با زیرساختهای دمکراتیک و معیارها و قوانین ایجاد انتخابات آزاد و سالم نه قوانینی که بر اساس دزدیدن آرا و برهم زدن زمام حکمرانی پایه گذاری شود ،تاکید می کنیم .

  کسی که دزد است بیشترین درآمد این مردم را که نفت می باشد پنهان میکند بطوریکه حتی زیر لب نیز به آن اشاره نمی کند. 

کسانیکه که به دنبال بی نظمی دربازار هستند ، آنهایی هستند که برای پیشبرد اهداف چپاولگری خود اراده ی رای مردم را هم در انتخابات می دزدند تا بازارهای فعلی آنها حفظ و پابرجا بماند.