دو حکومت در اقلیم کردستان وجود دارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان - استاندار سلیمانیه بروجود دو حکومت  در اقلیم کردستان تاکید کرد.

به گزارش کردپرس  ، هوال ابوبکر در یک نشستی خبری با اشاره به سیستم دو مدیریتی در اقلیم کردستان ، گفت: آنچه در اقلیم وجوددارد  سیستم دو مدیریتی  نیست، بلکه وجود دو حکومت است که به  مشکل تعدد اختیارات و نبود یک دولت انجامیده است.

ابوبکر افزود: با توجه به وجود سلطه احزاب  و تعامل  بر این مبنا که نهاد دولتی بخشی از استحقاقات. حزبی است، مشکلات سلیمانیه و سایر مناطق اقلیم کردستان همچنان ادامه خواهد یافت.