اعتراضات در مریوان و مجروح شدن چند تن
یک شنبه ۱۵ آبان ماه، شاهد اعتراضات در نقاطی از شهر مریوان بودیم و گزارش ها حاکی از مجروح چند تن است.

به گزارش کرد پرس، گزارش های میدانی  حاکی است ۱۵ آبان ماه در نقاطی از شهر مریوان و در جریان به خاک سپاری مرحومه نسرین قادری، اعتراضاتی شکل گرفت.

گزارش های غیر رسمی حاکی است، در جریان این اعترضات چند تن زخمی شده اند اما گزارشی از فوت و جان باختن مخابره نشده است.  

این اعتراضات با دخالت نیروهای پلیس در  بسیاری از نقاط کنترل شده و تا لحظه تنظیم این خبر در نقاطی دیگر همچنان در جریان است. همچنین گزارش ها حاکی است در جریان این اعترضات تعرضاتی به دفتر نماینده مریوان در مجلس و دفتر شورای اسلامی شهر انجام شده است. 

گزارشات میدانی حاکی است تا لحظه تنظیم این خبر در سایر شهرهای کردنشین اعتراض و تجمعی صورت نگرفته و گزارشی از نامنی مخابره نشده است.