هیچگونه تغییری در بافت جمعیتی 5 شهر استان دیالی صورت نگرفته است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – عضو جریان  «الوحده العربیه» ، هرگونه تغییربافت  جمعیتی در پنج شهر عراق را رد کرد.

به گزارش کردپرس ، فیصل الاوسی  در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه »  با اشاره به اینکه «برخی از رهبران حزب بارزانی هر از چند گاهی مدعی وجود سناریویی برای تغییر بافت  جمعیتی در پنج شهراستان  دیالی پس از سال 2017 هستند، گفت: این ادعاها نادرست است و هیچ مبنای رسمی برای آن وجود ندارد.»

الاوسی افزود: «این ادعا که تغییر جمعیتی بر ناسیونالیسم کردی تأثیرگذار است، تلاشی برای به هم ریختن کارت‌ها و برانگیختن اوضاع  در مناطقی است که پس از کنترل آنها از سوی نیروهای دولت فدرال  و در دست گرفتن پرونده آنها پس از سال 2017 شاهد ثبات قابل توجهی هستند.»

وی با اشاره به اینکه «کردها بخشی از جامعه پنج شهر و به طور کلی استان دیالی را تشکیل می دهند ، افزود: اینگونه اظهارات  به منافع عمومی هیچگونه کمکی  نمی کند و متاسفانه از حقیقت و منطق به دور است.»

 گفتنی است که رهبران حزب دمکرات کردستان  و سایر احزاب مدعی شده بودند که در پنج شهر دیالی که مشمول  ماده  140 قانون اساسی هستند ، تغییرات جمعیتی ایجاد شده است.