رئیس جدید دادگستری شهرستان قروه منصوب شد
پست ریاست دادگستری شهرستان قروه پس از 11 سال دستخوش تغییرات شد و امروز طی مراسمی رئیس جدید دادگستری این شهرستان منصوب شد.

به گزارش کرد پرس، با حکم رئیس کل دادگستری استان کردستان، «علی شرفبیانی»به عنوان رئیس جدید دادگستری استان کردستان منصوب شد.

پیش از این «سیدجلال حاجی نصیری» به مدت 11 سال به عنوان ریاست دادگستری شهرستان قروه مشغول به خئمت بوده و علی شرفبیانی نیز پیش از این معاون قضائی دادگستری شهرستان قروه بود.