معدنی از جنس آثار تاریخی/میراث فرهنگی همچنان در سکوت
حدود یک سال از گزارش های خبرگزاری کرد پرس در خصوص تخلفاتی که در نحوه واگذاری معدن قلعه گاه موچش توسط سازمان صمت صورت گرفته تا دست های پشت پرده برای نابودی یک اثر تاریخی در این محدوده معدنی توسط سرمایه گذار می گذرد، اما تا امروز میراث فرهنگی برای حفظ اثر تاریخی و باستانی در این محدوده معدنی هیچ واکنشی نداشته است.

به گزارش کرد پرس، نابودی آثار تاریخی و باستانی این روزها در سراسر کشور دیگر به یک تراژدی تلخ تبدیل شده و جالب اینکه مسئولان این حوزه به این اتفاقات هیچ واکنشی نداشته و در یکی از آخرین این دست درازی ها، قلعه تاریخی موچش به یک سرمایه گذار به عنوان محدوده معدنی واگذار شده است.

جالب اینکه برای واگذاری یک محدوده معدنی به سرمایه گذار، باید از 10ها سازمان و اداره استعلام گرفته شود در حالی که بر اساس آنچه که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان اعلام کرده تا کنون برای واگذاری این معدن، هیچ استعلامی از آنها گرفته نشده است.

تخلف سازمان صمت در واگذاری این محدوده معدنی به سرمایه گذار تا اینجا کاملا روشن و واضع است، اما آنچه که تعجب برانگیز است، عدم ورود اداره کل میراث فرهنگی به این موضوع در راستای حفظ و صیانت از قلعه تاریخی موچش است.

قلعه تاریخی موچش بر روی یکی از تپه های اطراف روستای قلعه گاه وجود دارد که در تاریخ 11 مهر ماه سال 1383 به شماره 11167 در مجموعه آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

در طول 18 سال گذشته بنا بر عدم تامین اعتبار برای کاوش در تپه باستانی قلعه گاه، هیچ گونه فعالیت باستان شناسی در این منطقه صورت نگرفته و بدون شک با کاوش در این تپه، دورن تاریخی جدیدی در منطقه موچش نمایان می شود.

قاعدتا در تپه ای باستانی همچون تپه روستای قلعه گاه همچون دیگر آثار باستانی و تاریخی، اشیای تاریخی و قدیمی یافت می شود و همین مسئله می تواند توجیحی انکار ناپذیر برای جلوگیری از فعالیت این معدن در منطقه باستانی قلعه گاه باشد.

آنچه واضح و مبرهن است، بر اساس قانون اکتشاف و صدور مجوز معدن در مناطق تاریخی و باستانی و حریم آن ممنوع است و چون قلعه تاریخی روستای قلعه گاه موچش که به دوران ایلخانی برمی گردد، در این محدوده قرار گرفته، اجازه هیچ گونه عملیاتی در این منطقه عملا نباید داده شود.

اما قانون در این مورد ظاهرا نادیده گرفته شده و اکنون با صدور پروانه اکتشاف به سرمایه گذار، راه را برای برداشت قانونی از آثار تاریخی که ممکن است در این مجموعه باستانی وجود داشته باشد، باز شده است.

اکنون نیز آنچه که انتظار می رود این است که از طریق نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی استان به این داستان ورود شود و اجازه دست درازی به آثار تاریخی کردستان به کسی داده نشود.