ایجاد 995 شغل در حوزه گردشگری و صنایع دستی در کردستان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام  شده و همچنین ایجاد فضای مناسب برای حضور سرمایه گذاران، تاکنون ۹۹۵ شغل جدید در استان ایجاد شده است.

به گزارش کرد پرس، یعقوب گویلیان گفت: این اداره کل به منظور تحقق شعار سال و توسعه کسب وکارهای استان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‍ دستی، توجه حداکثری خود را بر ایجاد اشتغال و تحقق سیاست های پیش بینی شده متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۴ درصد از تعهد اشتغال این مجموعه محقق شده است، اظهار کرد: سهم تعیین شده برای این اداره کل در حوزه های سه گانه توسط کارگروه های ذی ربط برای سال جاری، یک هزار و ۱۸۳ نفر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام  شده و همچنین ایجاد فضای مناسب برای حضور سرمایه گذاران، تاکنون ۹۹۵ شغل جدید در استان ایجاد شده است.

گویلیان با قدردانی از همکاری دستگاه های مربوطه و همچنین بانک های عامل در فرآیند اختصاص تسهیلات به جامعه هدف، وضعیت اشتغال ایجادشده را رضایت بخش دانست و ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود میزان اشتغال زایی در ماه های آتی نیز ارتقا یابد.

وی یادآور شد: خوشبختانه پروژه های متعددی با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال اجرا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه صنعت گردشگری و صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی و رونق اقتصادی دارد، بیان کرد: با سرمایه گذاری و توجه به این حوزه ها می توان زمینه اشتغال زایی و رونق اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.