پیش بینی برادشت 140 تن سیب زمینی در دهگلان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان گفت: پیش بینی می شود 140 تن سیب زمینی از سطح زیرکشت این محصول در شهرستان دهگلان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، فرهاد یعقوب نژاد گفت: کار برداشت سیب زمینی از سطح 4 هزار و 150 هکتار از مزارع آبی شهرستان دهگلان در حال پایان یافتن است.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال 140 تن محصل از این میزان سطح زیرکشت برداشت شود و ممکن است این میزان برداشت تا 150 هزار تن نیز افزایش پیدا کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان با بیان اینکه کار برداشت این محصول در زمینه اشتغال فصلی در منطقه هم نقش بسزایی دارد، اظهار کرد: به صورت فصلی زمینه اشتغال 24 هزار نفر در این بخش هم فراهم شده است.

یعقوب نژاد با اشاره به اینکه حجم عظیمی از سیب زمینی برداشتی در سردخانه و مراکز سنتی نگهداری در شهرستان نگهداری می شود، ادامه داد: شهرستان دهگلان داری ظرفیت 40 هزار تن ظرفیت سردخانه و 60 هزار تن ظرفیت انبارهای سنتی است.