تصمیم به توقف شیوه فعلی حکمرانی در اقلیم کردستان گرفته ایم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان در نشستی اعلام کرد که خواستار تغییر رویه اداره حکومت اقلیم است و دستور توقف شیوه حکمرانی فعلی را صادر کرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از زمن پرس، شورای رهبری یکیتی به ریاست بافل طالبانی تشکیل جلسه داد و در این نشست چند موضوع مهم به بحث گذاشته شد. 

بخشی از این نشست در خصوص مواضع اتحادیه میهنی در مورد پروسه سیاسی عراق پس از تشکیل حکومت عراق و احقاق حقوق ملی و دموکراتیک کردهای عراق بود.

بافل طالبانی در این نشست از اتحاد و یکصدایی نیروهای یکیتی تشکر کرد که باعث پیشرفت مواضع اتحادیه میهنی در بغداد شده است. و بویژه اینکه اثر اتحادیه میهنی در عملکرد دولت محمد شیاع سودانی مشخص است. 

وی افزود: سیاست اتحادیه میهنی یک سیاست درست است و بغداد سنگر اول حفظ عراق فدرال و دموکراتیک  و توافقی است. و این موضوع شالوده پروسه سیاسی عراق است و مطمئن باشید این اراده اتحادیه میهنی به موفقیت میرسد. 

در ادامه این نشست در خصوص وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق بحث گردید وتعیین گردید که اتحادیه میهنی در صدد  اصلاح روش حکمرانی در اقلیم است بصورتی که دیگر شاهد تک روی و یکجانبه گرایی در حاکمیت نباشیم و‌حکومت اقلیم کردستان متعلق به همه مردم و شهرهای اقلیم باشد. بهمین دلیل تصمیم یکیتی توقف این شیوه حکمرانی است و این تنها با مذاکره با پارتی صورت نگرفته است.