نهادهای اصلی اقلیم کردستان مشروعیت خود را از دست داده‌اند
سرویس جهان- یوسف محمد، رییس سابق پارلمان اقلیم کردستان عراق می گوید بعد از پایان دوره فعالیت پارلمان کنونی و عدم برگزاری انتخابات جدید، مشروعیت همه نهادهای اصلی اقلیم کردستان مانند ریاست اقلیم، نخست‌وزیری و پارلمان از بین رفته است.

به گزارش کردپرس، به دنبال عدم توافق احزاب اقلیم کردستان بر سر برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با کمک نمایندگان حزب جنبش تغییر، لایحه تمدید فعالیت پارلمان کنونی را از تصویب گذراندند.

عدم برگزاری انتخابات جدید و تمدید فعالیت پارلمان فعلی انتقاد شدید و حتی خروج برخی احزاب مانند جنبش نسل نو، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت از پارلمان را به دنبال داشت.

یوسف محمد صادق، رییس سابق پارلمان اقلیم کردستان از جمله مخالفان سرسخت تمدید فعالیت پارلمان کنونی است. او به نشریه نیوعرب گفته است علیه تمدید فعالیت پارلمان کنونی اقلیم کردستان نزد دادگاه فدرال عراق شکایت کرده است.

او تاکید کرد از تاریخ پایان دوره کنونی پارلمان در روز ۶ نوامبر ۲۰۲۲، مشروعیت ریاست اقلیم کردستان، کابینه دولت و پارلمان کنونی پایان یافته است.

او تاکید کرد تمدید فعالیت پارلمان کنونی اقلیم کردستان اقدامی غیرقانونی بوده است.