سلامت دانش آموزان مستلزم توسعه تعامل بین بخشی است
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: ارتقاء برنامه های سلامت و تندرستی دانش آموزان و مدارس با نیازهای ویژه مستلزم توسعه تعامل بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استثنایی است.

به گزارش کرد پرس، طالب محمدی در جلسه تخصصی ارتقای سلامت دانش آموزان و مدارس با نیازهای ویژه که با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، گفت: بعد از خانواده، مدرسه مهمترین نقش را در تأمين، حفظ، ارتقاء سطح سلامت جسماني و رواني دانش آموزان دارد.

وی با تأکید بر گسترس همکاری بین بخشی در جهت ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی، درمانی و حمایتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه، افزود: 2 ارگان آموزش وپرورش استثنایی و دانشگاه علوم پزشکی می توانند بیشترین همکاری را درارتقای کیفیت تعلیم وتربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه داشته باشند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به ضرورت تقویت برنامه های سلامت دانش آموزان با بهره مندی از ظرفیت های موجود دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی در ارتقای سلامت، رشد و بالندگی دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد.

محمدی با تاکید بر اینکه دانش آموزان، جزوسرمایه های اصلی کشور هستند و پرورش آنها از هدفهای اصلی برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی است، ادامه داد: برنامه های ارتقاء سلامت دانش آموزان از اثربخش  ترین برنامه ها وتضمین کننده سلامت نسل حاضر و آینده کشور است.

وی یادآور شد: امید است با همکاری دو جانبه بسترلازم برای گسترش سلامت همگانی و توانمندسازی معلمان، اولیا و دانش آموزان با فرستادن متخصصین و کارشناسان مراکز بهداشت به مدارس استثنایی فراهم شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان توزیع بسته های بهداشتی، ارائه خدمات دندانپزشکی و درمانی (بیمارستانی و کلینیکی) رایگان به دانش آموزان با نیازهای ویژه و اجرای برنامه های سلامت روان را سطوح مشترک کاری آموزش و پرورش استثنایی و دانشگاه علوم عنوان کرد.

محمدی بیان کرد: تأمین سلامت وارتقای سواد سلامت دانش آموزان از اولویت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که برای انجام نیازمند همیاری وهمکاری سایر دستگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی است.

ارائه خدمات سلامت رایگان به دانش آموزان استثنایی

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از معلولیت ها وتقدم آن بر درمان، گفت: دوران بارداری یکی از مهمترین دوره ها برای مادر و نوزاد بوده که سلامتی آنان در این دوران بسیار حائز اهمیت است.

فرزام بیدارپور سلامتی و آموزش را 2 مقوله به هم پیوسته عنوان کرد و افزود: با بررسی ژنتیکی می توان از بسیاری از معلولیت ها  قبل از بارداری پیشگیری کرد.

وی درمان وغربالگری را از دیگر اولویت های اصلی این معاونت برشمرد و اظهار کرد: 97 تا 98 درصد کودکان سالانه غربالگری می شوند.

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اهمیت ترویج اصول بهداشتی و گسترش خدمات دهان و دندان برای دانش آموزان با نیازهای ویژه، ادامه داد: 2 اتوبوس سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه مراقبت های دهان و دندان به دانش آموزان با نیازهای ویژه خدمات ارائه می دهند.

بیدارپور یادآور شد: علاوه بر مساعدت در تأمین تجهیزات پایگاه های سنجش سلامت معاونت بهداشت همچنین مکمل های داروی، خدمات دندانپزشکی رایگان به همراه بسته بهداشت دهان و دندان و پک بهداشت بلوغ به دانش آموزان با نیازهای ویژه استان ارائه می کند.