واگذاری طرح هاي گردشگری سدهاي آزاد و گاران به سرمايه گذاران
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان گفت: سدهاي آزاد و گاران از ظرفيت هاي توسعه گردشگري در شهرستان هاي مريوان و سروآباد هستند و طرح هاي مطالعاتي توسعه گردشگري اين 2 سد آماده و به سرمايه گذاران واگذار می شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاري در جلسه اي كه به منظور بررسي ظرفيت هاي گردشگري شهرستان هاي مريوان و سروآباد برگزار شد، گفت: ثبت جهاني اورامان مسئوليت ما را در قبال توسعه ظرفيت هاي گردشگري در اين مناطق دوچندان كرده است.

وي اظهار كرد: وجود محصولات كشاورزي برند در اين شهرستان ها و همچنين غناي موسقي عرفاني و سنتي به علاوه پتانسيل هاي طبيعي و جغرافيايي بر ضرورت توجه جدي به توسعه گردشگري اين دو شهرستان افزوده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با تاكيد بر اينكه مناطق سرشيو و كوماسي در شهرستان مريوان عليرغم دارا بودن ظرفيت هاي بالا در حوزه گردشگري به دلايل تاريخي مغفول و محروم واقع شده اند، افزود: از هرگونه سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين مناطق استقبال مي كنيم ضمن اينكه توسعه زيرساختي اين مناطق در دستور كار جدي دولت است.

ازهاري سدهاي آزاد و گاران را از ديگر ظرفيت هاي توسعه گردشگري در شهرستان هاي مريوان و سروآباد نام برد و ادامه داد: شركت آب منطقه اي كردستان به اتفاق اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هرچه سريعتر طرح هاي مطالعات گردشگري اين دو سد را آماده و بصورت پكيج در دسترس سرمايه گذاران قرار دهند.

وی یادآور شد: اگر دستگاه هاي اجرايي براي پروژه هاي اقتصادي همچون پروژه هاي عمراني طرح هاي مطالعاتي تهيه كنند موجب تسريع در جذب سرمايه گذار خواهد شد.