یکیتی نخست وزیر عراق را مختار کرده است تامسئله دو وزارتخانه بدون وزیر درکشور راحل کند
سرویس عراق واقلیم کردستان- نماینده اتحادیه میهنی کردستان درمجلس عراق گفت: این حزب نخست وزیر عراق را مختار کرده است تامسئله دو وزارتخانه محیط زیست وبازسازی را که برسرتصدی آنها بین دوحزب کردستانی اختلاف وجود دارد، حل و فصل کند.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» غازی کاکایی درمصاحبه ای مطبوعاتی با بیان اینکه اختلافات عمیقی بین اتحادیه میهنی کردستان وحزب دمکرات درخصوص اوضاع داخلی اقلیم کردستان وجود دارد، افزود: یکیتی به محمدشیاع السودانی اختیارتام داده است تاموضوع دو وزارتخانه بازسازی ومحیط زیست عراق را حل کند. 
کاکایی با بیان اینکه ما با حزب دمکرات کردستان هیچگونه رابطه ای نداریم و هیچگونه سهمی را از ان مطالبه نخواهیم کرد، افزود:« ما سهم خود را ازنخست وزیر درخواست خواهیم کرد و از وی خواستار حل مسئله دو وزارت خانه بدون وزیرهستیم.» 
وی تاکید کرد که هدف از حضور یکیتی در دولت جدید عراق ارائه خدمات بهتری به شهروندان عراقی است.