هرمجرمی که به عضویت حزب دموکرات درآید از جرمهایش تبرئه می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک عضو مکتب سیاسی یکیتی گفت: کسانی که در مناطق یکیتی جرمی مرتکب می شوند با عضویت در پارتی جرم هایشان نادیده گرفته شده و تبرئه می شوند.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، ستران عبدالله عضو مکتب سیاسی اتحادیه میهنی در مصاحبه ای گفت: کسانی که جرمی مرتکب مب شوند با عضویت در پارتی، جرمهایشان بخشوده می شود و این سندی است که نشان می دهد پارتی در حل مشکلات امنیتی و قانونی جدی نیست. 
وی افزود: بویژه زمانی که فردی در مناطق تحت تسلط اتحادیه میهنی جرمی مرتکب شود، با عضویت در پارتی بخشوده می شود و این باعث شدت تا مجرمان این وضعیت را فرصتی تلقی کنند و برای جرم مرتکب شدن ترغیب شوند. 
این عضو مکتب سیاسی یکیتی تاکید کرد: دخالت پارتی در مسائل قضایی به این مسئله بر می گردد که آنها خود را حاکم و فرمان دهنده به قوه قضاییه می دانند و بهمین دلیل حکومتی که پارتی به نام اکثریت آن را رهبری می کند اعتقادی به قانون و فصل الخطاب بودن آن ندارد.
وی تصریح کرد: وقتی فردی در دادگاه ارتباطی با حزب دیگری دارد پارتی مشکلش را بزرگ می کند اما چندین سند موجود است کسانی با جرمهای بسیار بزرگ با عضویت در پارتی راه فرار و تبرئه را بدست می آورند.