تحقق ۸۶ درصد مصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام
سرویس ایلام - معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نشست پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری به استان ایلام گفت: ‌۸۶ درصد مصوبات سفر استانی رییس جمهور اجرا شده یا در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد منصوری با بیان اینکه وظیفه دولت پشتیبانی از طرح هاست، اظهار داشت: عملیاتی کردن پروژه های سفر ریاست جمهوری باید پیگیری شود و در ارائه آمار، داده ها و گزارش وضعیت پروژه ها بر اساس راستی ازمایی و حقیقی باشد.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: چهار هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش عمرانی و تسهیلات مصوب شد که یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان آن تسهیلات و یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان نیز تعهد نهادها است.

استاندار ایلام نیز در این جلسه گفت: تعداد مصوبات سفر رییس جمهور به ایلام 142 مورد با اعتبار 4870 میلیارد تومان  بوده است که از اعتبار این تعداد مصوبه 48درصد تخصیص یافته است. تعهد دولت سهم سازمان برنامه بودجه 1470میلیارد تومان بوده که از این میزان 1000میلیارد تومان معادل 68درصد تخصیص یافته است.

حسن بهرام نیا افزود: تعداد کل طرح ها و پروژه های مصوبات سفر رییس جمهور به ایلام  279 مورد بوده که ‌109مورد به بهره برداری و 131 مورد در دست اجرا و 19 مورد در دست پیگیری است که 20مورد نیز اجرا نشده است.

استاندار ایلام تاکید کرد: لازمست تکمیل طرح های نیمه تمام در مرحله دوم تامین اعتبار و به بهره برداری خواهند رسید.