مختل شدن تردد آمریکاییها در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه
سرویس جهان- بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، در یک هفته گذشته دو بار از تردد نیروهایی آمریکایی در شمال شرق سوریه جلوگیری شده است.

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در یک هفته گذشته، دو بار از عبور کاروان نیروهای آمریکایی در استان حسکه سوریه جلوگیری شده است.

این نهاد ناظر بر وضعیت سوریه گزارش داد نیروهای دولتی سوریه روز گذشته با ایجاد مانع بر سر عبور کاروانی متشکل از 5 خودروی زرهی آمریکا، نیروهای آمریکایی را مجبور به تغییر مسیر کردند.

همچنین سه روز پیش نیز نیروهای دولتی سوریه و شهروندان در شرق الحسکه، با ایجاد مانع، از عبور شش خودروی نیروهای آمریکا از روستای الکویله در حسکه جلوگیری کردند.

دیده بان حقوق بشر سوریه گفته است نیروهای آمریکایی بدون ایجاد برخورد به راه خود از مسیر دیگری ادامه داده اند.

ماه گذشته نیز حداقل سه بار نیروهای آمریکایی با ممانعت شهروندان و نیروهای دولتی سوریه از عبور کاروان مواجه شده و مجبور شده بودند مسیر خود را تغییر دهند.

900 نیروی نظامی آمریکایی در 28 پایگاه و پست نظامی در مناطق شمال شرق  سوریه و کمربند التنف در مرز میان سوریه-عراق و اردن حضور دارند. بیشتر نظامیان آمریکایی در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه در شمال شرق سوریه مستقر هستند.