دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی شهرداری ارومیه آغاز شد
سرویس آذربایجان غربی- دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد حضرت پور، شهردار اسبق ارومیه و بیش از ۸۰ نفر از متهمین این پرونده، در ساختمان دادگستری آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

به گزارش کردپرس، از مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از آغاز رسیدگی به پرونده فساد شهرداری و برگزاری جلسه محاکمه متهمان در دادگستری ارومیه خبر داد.

ناصر عتباتی  افزود: در جلسه محاکمه امروز کیفر خواست صادره بالغ بر ۳۶ صفحه قرائت می شود و محاکمه با حضور ۸۴ نفر متهم پرونده و وکلای آنها و نماینده دادستان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری برگزار می شود.

اتهامات متهم اصلی پرونده که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء شد عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال، سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس و سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر مجاز، اختلاس، تبانی در انجام معاملات دولتی، کلاهبرداری، تبانی علیه اعراض و نفوس مردم، اهمال در انجام تکالیف قانونی و تحصیل مال از طریق نا مشروع در این پرونده متهم بوده و قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست درخصوص آنها صادر شده است و به تمامی آنها در این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شهردار اسبق ارومیه و ۸۳ نفر در این دادگاه به عنوان متهم حضور دارند.

به گزارش کردپرس، دی ماه سال ١٣٩٩ علاوه بر محمد حضرت پور، شهردار ارومیه، چندین شهردار منطقه و مدیران میانی در مجموعه مدیریت شهری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به دلیل اتهام فساد در مدیریت شهری ارومیه دستگیر شدند.

کیفرخواست متهمان در اردیبهشت ماه سال ١٤٠١ صادر شد و بنا بر اعلام رئیس شورای قضایی آذربایجان غربی؛ «اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده است و وفق مقررات با صدور کیفرخواست متهمینی که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست آنها بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است و از سمت خود تعلیق خواهند شد».

پرونده ایی که دادستان عمومی و انقلاب ارومیه آن را بیش از ۲۵ جلد و حجیم ، گسترده خوانده بود و ۱۰۱ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و در نهایت صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر از متهمین پرونده صادر شد.

گفته می شود؛ جریان این دادگاه توسط صدا و سیما ضبط می‌شود.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

بزنگاه دادرسی مدیریت شهری ارومیه و پرونده فساد مالی

صدور کیفرخواست برای ٨٤ متهم پرونده فساد مالی شهرداری ارومیه/ پای شوراهای ادوار هم گیر است!

مدیریت شهری ارومیه توسط یک شهردار زندانی انجام می شود!