افسانه کُردی پسر صیاد به روایت دکتر رضا موزونی
سرویس کرمانشاه _ افسانه ی کردی پسر صیاد به قلم دکتر رضا موزونی نویسنده و‌ پژوهشگر کرمانشاهی در قالب یک کتاب داستان زیبا بازآفرینی و منتشر شد.

افسانه ی پسر صیاد از باورهای دیرسال مردم کُرد به ویژه در جغرافیای کرمانشاه و‌ ایلام است که بخشی از تقویم و‌ گاهشمار این مناطق را نیز در خود دارد.

بر اساس این داستان پسر صیاد در زمستانی سخت به کوه رفته و با نهادن یک سنگ بزرگ بر شانه و راه رفتن با آن از سرمای زمستان ومنجمد شدن خون در رگ هایش رهایی می یابد.
  در نهایت با زدن سنگ بر زمین جان زمستان را گرفته و بهار را ازخواب بیدار می کند.

انتشارات مدرسه  این افسانه کهن را در یک کتاب ۴۰ صفحه ای با جلد سخت به قلم رضا موزونی و‌ تصویرگری خانم میترا عبداللهی برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.