آشنایی با ورزشگاه میزبان دیدار ایران و انگلیس در جام‌جهانی
ورزشگاه ۶۸ هزار نفری خلیفه که تاکنون میزبان رویدادهای مهمی بوده و چند مرتبه نیز مورد بازسازی قرار گرفته،‌ محل برگزاری دیدار ایران و انگلیس خواهد بود.