گزارشی از آنچه در جوانرود می گذرد
اطلاعات رسیده به کرد پرس نشان دهنده اعتراضات در جوانرود و تنش میان معترضان و به اغتشاش کشیده شدن اعتراضات است.

به گزارش کرد پرس بر اساس اطلاعات رسیده به کرد پرس تا کنون مقامات جان باختن سه تن را در اعتراضات شب گذشته جوانرود تایید کرده اند و برخی از اخبار تایید نشده هم حاکی از جان باختن چند تن دیگر است.

نارآرامی در این شهر امروز هم جریان داشته و درگیری میان متعرضین و پلیس در برخی مناطق این شهر گزارش شده است.

این ناارآمی ها در جریان مراسم خاکسپاری کشته شدگان شب گذشته بروز کرده است.