آنچه اقلیم کردستان را به پرتگاه می کشاند اختلاس و ترور است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ نماینده حزب دمکرات کردستان(پارتی) در پارلمان کردستان اعلام کرد: آنهاییکه همیشه منبع مشکل و گرفتاری برای اتحادیه میهنی بودند کسانی بودند که درآمدهای این سرزمین را غارت می کنند و واردات کالای قاچاق انجام می دهند، و از کشتن مردم بیم ندارند، برای اینکه مردم حرفی از اتهاماتشان نزنند ، زبان درازی می کنند.

به گزارش کردپرس به نقل از باسنیوز: از چند روز گذشته بافل طالبانی و عضو دیگر اتحادیه میهنی ستران عبدالله از برخوردهای نادرست دولت اقلیم با شهروندان استانهای سلیمانیه, حلبچه، راپرین، سخن گفته اند. 

دراین باره اسماعیل عبوش نماینده حزب پارتی در پارلمان کردستان به باسنیوز گفت:«دولت برخورد ناشایستی با شهروندان سلیمانیه و حلبچه نداشته است، دولت با نگاهی برابر به تمام مناطق کردستان می نگرد و یکدست و یکصد و با یک هدف به به همه خدمت رسانی می کند، ولی چه باید کرد زمانیکه استبداد و حاکمیت تک رو در سلیمانیه و راپرین و گرمیان درآمدهای عمومی دولت را بدست می گیرد و همزمان اجازه نمی دهد که دولت خدمتگزاری انجام دهد و پول پروژه ها  را نیز تصرف می کند.»
وی همچنین گفت: کسی که هدفش خدمتگزاری برای سلیمانیه باشد شناخته شده است، اما این چندسال حزب بافل طالبانی با برخورد انحصاری خود بر روی مناطق گفته شده اجازه نمی دهند که خدمت رسانی به این مناطق صورت بگیرد و درآمدهای این مناطق را غارت می کنند هیچ خدمتی به مردم ارائه نمی دهند، کسانیکه سلیمانیه را به این مرحله کشانده اند ،آنهایی هستند که باعث کشتن مردم و دزدیدن درآمدها و تسویه حسابهای حزبی و تهدید و ارعاب بازرگانان و فرار جوانان و سرمایه داران از این سرزمین می شوند، نه دولت اقلیم
این نماینده اضافه کرد: وزیر کشور به صراحت گفته است که در سلیمانیه به ایشان گوشزد شده است اگر بخواهند برای ورودیهای مرزی شهر سلیمانیه نیرو بفرستند جنگ داخلی روی می دهد، . خیلی خوب وقتی درآمدهای این شهر و ور ودیهای مرزی دزدیده می شود و جلوی خدمت رسانی گرفته می شود پس چرا دیگران را مقصر می کنید؟

وی این راهم مشخص ساخت که بافل طالبانی و ستران عبدالله خوب می دانند که در سلیمانیه پروژه هایی هستند که بیشتر از دو بار بودجه به آنها اختصاص داده شده ولی هر دوبار این بودجه ها گم و گور شدند، و کسی هم در این باره حرفی نزده است ، زمین بدون هیچ حساب و کتابی تقسیم و به مناطق تجاری تبدیل شده است ؛چرا نمی خواهند با مردم صادق باشند؟ دولت هیچوقت شهروندان این مناطق را شهروند درجه دوم محسوب نکرده است اما این عقلانیت آنهاست که با ایجاد ارعاب فکری باعث جدایی بین مناطق کردستان می شوندو با تفکر ایجاد جنگ داخلی می خواهند به دروغ شهر را قربانی قدرت و حاکمیت خود کنند ، آقای بافل طالبانی این حرف را هم پیشتر زده اند ولی فایده ایی نداشته است.
این نماینده همچنین گفت: «شهر سلیمانیه محاصره نشده است تا اهرم فشاری بر این شهر وارد شود، بلکه این مسئولین عالیرتبه اتحادیه میهنی هستند که  از درآمد گاز سلیمانیه استفاده می کنند و در عوض هیچ هزینه ایی برای شهر نمی کنند؛ و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بعنوان اهرم فشار از آن استفاده می کنند . این پیام به همه احزاب و جریانات سیاسی دیگر هم اعلام شده که سلیمانیه قربانی بازیهای سیاسی شده و هیچ تدبیری برای سرانجام بد این کار اندیشه نمی شود. »